środa, 9 października 2013

Co by było gdyby?....

17.09.2013 r.     
            
            Ponieważ jestem chora i nie wychodzę z domu, więcej czasu poświęcam naszej kochanej telewizji, która stara się jak może, dostarczać nam emocji. Nie powiem, dziś wieczorem, dzięki panu Sekielskiemu, miałam aż nadto wrażeń, bo prawdę mówiąc, zasiadłam przed telewizorem już wkurzona, a potem tylko emocje rosły, za przyczyną kontrowersyjnego programu pt.”Po prostu”.Tym razem nic nie było po prostu, lecz wszystko na opak. Kochany redaktor wymyślił sobie, żeby spojrzeć na 17 września  1939 roku, z innego punktu widzenia. W tym celu zaprosił do studia dwóch panów, nie grzeszących  intelektem, mianowicie pana Ryszarda Czarneckiego z PiS-u, oraz pana Korwin Mikke, chyba radykała, o raczej ekscentrycznych, żeby nie powiedzieć, wstecznych poglądach. 
            Obaj  panowie mieli się wypowiadać na temat spreparowanego filmu przedstawiającego, co by to było, gdyby we wrześniu 1939 roku, Polska sprzymierzyła się z hitlerowskimi Niemcami i wspólnie uderzyła na Rosję i na Francję. A w końcu, gdy Hitlerowi powinie się noga, poszukała sobie sojuszników na Zachodzie. Program był bezdennie głupi i obrażający honor narodu polskiego. Na filmie widzieliśmy polskie sztandary, powiewające pomiędzy flagami ze znienawidzonym znakiem swastyki. Maszerujące na Rosję kohorty niemieckie, razem z oddziałami polskiej kawalerii!. Niemieckie czołgi i samoloty z polskimi godłami, a w sekwencji końcowej, obraz Orła na wieży Kremla. Moskwa jest nasza. Hurra!
            Jako córka polskiego oficera i żołnierza Armii Krajowej, uważam, że takich filmów pokazywać nie wolno. Nawet na prima aprilis. W dzisiejszych czasach mogą być one zrozumiane dosłownie, przez niektóre ugrupowania młodzieżowe i polityczne!
            Obaj panowie komentujący treść filmu, nie mieli żadnych zastrzeżeń co do wspólnego ataku na Rosję, lecz nie byli zgodni w kwestii warunków sojuszu z Niemcami. Najwidoczniej hitleryzm i faszyzm jest milszy tym panom niż komunizm. Podkreślali jednak z naciskiem, że nie byłoby wtedy 17 września, paktu Ribbentrop - Mołotow i wkroczenia wojsk sowieckich na kresy wschodnie. Nie byłoby Katynia, Sybiru, Powstania Warszawskiego, rzezi na Ukrainie, a Polska razem z Niemcami, dokonałaby rozbioru Rosji, podboju Francji i stała się mocarstwem od morza do morza! Niestety, przed drugą wojną światową, niektórzy polscy politycy naprawdę marzyli o mocarstwowej Polsce od morza do morza.  Z wielką pompą przyjmowano wizyty marszałka Hermanna Göringa i innych dostojników III Rzeszy, zapraszając ich na polowania do Białowieży. Przyjaźń polsko-niemiecka skończyła się  katastrofą wrześniową!                     
            Film, przy wszystkich swoich nieprawdopodobnych i utopijnych mrzonkach, wprost    niedwuznacznie ujawniał niepokojące zjawisko ciągotek faszystowskich, narastające w ostatnich czasach, w niektórych środowiskach politycznych i młodzieżowych. Dowodem na to, była nie tylko sama treść filmu, ale i jego komentarze obu zaproszonych panów. Według ich zdania, Stalin był większym zbrodniarzem niż Hitler, więc w 1939 roku raczej należałoby zrezygnować z Gdańska i zwrócić się w stronę Niemiec hitlerowskich, szczerze oferujących nam sojusz. (aha!) Na sprawę holokaustu, obaj panowie zgodnie przymykali oko argumentując, że w Polsce nie byłoby Oświęcimia. Obozy koncentracyjne na terenie innych państw, raczej ich nie interesowały. Swoje  poglądy motywowali twierdzeniem, iż w 1939 roku Polska nie miała innego wyjścia, jak tylko alians z Hitlerem! Horror! Skąd, do cholery, u nas te ciągotki do ataku na Rosję? Mamy kurzą pamięć?  Ten figiel nie udał się ani wielkiemu Napoleonowi, ani zadufanemu w sobie Hitlerowi. Tylko nam udało się to dwa razy, lecz nie umieliśmy tego faktu wykorzystać na korzyść obu narodów, ale okazaliśmy się tak okrutni i zaborczy, że w końcu wkurzeni Rosjanie popędzili nam kota!
            Nie jestem historykiem z profesji, lecz jedynie z zamiłowania i spróbowałam zastanowić się, jakie mieliśmy szanse w 1939 roku. Po pierwsze, nie sądzę żeby Stalin był większym zbrodniarzem od Hitlera. Był za to obdarzony dalekosiężnym geniuszem politycznym, czego nie można powiedzieć o wodzu III Rzeszy. W odwecie za rok 1920, Stalin wymordował  w Katyniu polskich oficerów i zesłał tysiące Polaków na Sybir. Hitler pozbawił życia polskich profesorów z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Lwowskiego, zafundował nam obozy koncentracyjne oraz pozbawił życia, skromnie licząc, 6 milionów mieszkańców Polski. Oficerom polskim także nie przepuścił, zabijając wielu w obozach koncentracyjnych, jak choćby generała Grota Roweckiego i innych.       Nawet sami  hitlerowscy dostojnicy przyznawali między sobą, że takiego ucisku, jaki znosi naród polski, jeszcze nigdy żaden naród nie cierpiał. Goebbels nazywał Polaków po prostu zwierzętami, nie ludźmi!
            W owym fatalnym 1939 roku, Polska na swoje nieszczęście, miała rząd ultraprawicowy,  którego szkodliwa i krótkowzroczna polityka, nie potrafiła kierować się polską racją stanu. A racja stanu wymagała szukania sprzymierzeńców blisko, w państwach ościennych. Czechy miały wspaniale rozwiniętą zbrojeniówkę, a ich samoloty, zagarnięte potem przez niemieckie zakłady Dorniera, bombardowały we wrześniu Polskę. Zamiast na naszą hańbę,  wkraczać wraz z Niemcami do Zaolzia, rząd polski powinien zawszeć sojusz polsko-czeski. Prócz Czech, należało zwrócić się ku Jugosławii, także zagrożonej atakiem niemieckim, do Rumunii, czy Bułgarii, a nawet na Węgry.             Przede wszystkim jednak, trzeba było koniecznie ubiec Niemców, zawierając z Rosją pakt zaczepno-odporny, przeciwko III Rzeszy. Stalin kilkakrotnie proponował nam taki sojusz, ale prawicowy rząd polski nawet nie chciał słyszeć o aliansie z bolszewikami, chełpiąc się zwycięstwem w 1920 roku. Straszliwie się to potem na nas zemściło. Hitler nienawidzący komunizmu, nie miał  jednak takich obiekcji, zawierając ze Stalinem ów tragiczny dla nas pakt.
            Polska mając przymierze z Rosją, Czechami i Jugosławią,  nie musiała obawiać się ataku, bowiem Hitler nigdy by nie uderzył na państwo, mające sojusz z Rosją! Tym samym nie byłoby,  na razie przynajmniej,  II wojny światowej, Katynia, Sybiru, rzezi ukraińskich, Oświęcimia, ani Powstania Warszawskiego, kresy wschodnie nadal byłyby polskie. Co więcej, Japonia nie sprawiłaby Ameryce lania w Pearl Harbour.  Z kolei Amerykanie nie potrzebowali potem czule przygarniać zbrodniarzy wojennych, naukowców niemieckich z formacji SS, (profesora Wehrnera von Braun i innych twórców rakiet V-1 i V-2 ), którzy wyprodukowali dla USA bombę atomową, zrzuconą na Hiroszimę i Nagasaki, rozpoczynając tym samym światowy wyścig zbrojeń nuklearnych.
            Hitler uderzając na Polskę, miał drobiazgowo opracowany plan eksterminacji i totalnej likwidacji społeczeństwa polskiego, dla celów tzw. Lebensraumu – przestrzeni życiowej - ponieważ Niemcy zawsze twierdzili, iż brakuje im miejsca do egzystencji. Zawsze w ten sposób tłumaczyli agresję! Tak więc pakt z Niemcami niczego by nie zmienił, ponieważ naród polski miał zostać wytępiony, oddając swoje ziemie „narodowi panów”.

            Można godzinami wałkować temat:”co by było gdyby”, ale nie miałoby to sensu. Filmy o podobnej tematyce uważam za szkodliwe, gdyż dają pożywkę faszyzującym ugrupowaniom, jak choćby Młodzież Wszechpolska, która w Legnicy urządziła widowisko z okazji 20 rocznicy wycofania z Polski wojsk radzieckich w 1993 roku. Pokazali się w obrzydliwym świetle gościom przybyłym z Rosji, wywrzaskując pod ich adresem obelgi i niosąc obraźliwe transparenty. A gdzież tradycyjna polska gościnność? Byłam zaskoczona pięknym polskim językiem córki, a może wnuczki marszałka Konstantego Rokossowskiego. Nota bene, Rokossowscy są szlachtą polską, znajdują się w herbarzu! Zachowanie części organizacji młodzieżowych, będących pod troskliwą opieką radykalnych kół prawicowych, coraz bardziej zaczyna przypominać bojówki Hitlerjugend, a nie wspaniałą i mądrą młodzież polską, jaką zawsze się szczyciliśmy. A jeśli chodzi o ideologię komunistyczną, to dzisiejsze Chiny stają się błyskawicznie pierwszą gospodarką świata, a przecież to państwo komunistyczne!